ZASADY GRY

Padel to nie tylko forma rozrywki, to styl życia i dzielenia go z przyjaciółmi!

Zasady gry

Zasady gry w Padla są zbliżone do zasad obowiązujących w tenisie ziemnym. Jednak piłka po jednokrotnym odbiciu się od boiska może odbić się od zabudowy kortu który tworzą szklane panele oraz metalowa siatka

 

ZASADA 1 – punkty w grze

Pierwszy zdobyty punkt, nazywamy „15”, następny punkt „30”, trzeci zdobyty punkt nazywamy „40”; czwarty zdobyty punkt nazywamy „gem”

W przypadku kiedy obie drużyny zdobędą trzy punkty, taki wynik nazywamy „równowagą”. Od tego momentu kolejny zdobyty punkt nazywamy „przewaga”, jeżeli drużyna która zdobyła przewagę zdobędzie następujący bezpośrednio po niej punkt wygrywa „gem”. W przypadku kiedy drużyna po dojściu do stanu „przewagi”, traci następujący bezpośrednio po niej punkt – wracamy do stanu równowagi. Sytuacja taka powtarza się aż do momentu w którym jedna drużyna zdobędzie 2 punkty z rzędu potrzebne do wygrania gem’a.

Pierwsza para która wygra szósty „gem” z przewagą min 2, wygrywa „set”

W przypadku równowagi w gemach przy 5-tym gemie, rozgrywane będą 2 kolejne gemy aby wynik setu był 7-5.

Jeżeli równowaga (tie) następuje w 6-stym gemie, rozgrywamy „tiebreak”

Mecz składa się z 3 setów, z czego przynajmniej 2 z 3 muszą być wygrane przez jedną drużynę aby drużyna wygrała mecz.

W przypadku zdobycia „tie-break” przez obie drużyny w kolejnych setach, trzeci set może być rozegrany bez „tiebreak” tj, w momencie wystąpienia „tie-break w trzecim secie, para która zdobywa 2 następujące po sobie punkty wygrywa.

 

„TIE-BREAK” –

W czasie „tie-break” liczymy punkty kolejno „1” „2” „3” itd.

„tie-break” wygrywa drużyna która pierwsza zdobędzie siódmy punkt, z dwu – punktową przewagą (zdobywa wtedy gem i set)

jeśli wystąpi taka konieczność gra trwa do większej ilości punktów niż 7, tj. aż drużyna osiągnie 2 punkty przewagi.

W „tie-break”, grę zaczyna gracz którego jest kolej serwowania zgodnie z porządkiem obowiązującym w danym secie. Gracz ten ma prawo tylko do jednego serwu z prawej strony kortu. Następne dwa punkty zaczyna serwować drużyna przeciwna respektując poprzedzający porządek serwowania, serwując z lewej strony. Następnie kolejni gracze serwują dwa kolejne punkty respektując wcześniej wspomnianą zasadę serwowania.

W następującym po ‘Tie-break” secie, serwuje zawodnik z pary która nie zaczynała serwować w „tie-break”

 

ZASADA 2 – czas gry

Sędzia zasądza „walk over” stratę meczu, przeciwko graczom którzy nie pojawią się na korcie gotowi do gry 10 minut po ustalonym czasie rozpoczęcia meczu. Zasada ta nie obowiązuje dla przypadków które sędzia uzna że nie stawienie się na czas spowodowane było przez „siły wyższe.

Jeśli mecze odbywają się jeden po drugim, kolejny mecz następuję 5 min po poprzedzającym, obligatoryjne jest 5 minutowy knock up pomiędzy zawodnikami.

Normą jest trwanie gry od rozpoczęcia (pierwszy serwis) aż do zakończenia, więc mecz nie ma prawa być przedłużany lub opóźniany przez potrzebę odpoczynku, otrzymywanie instrukcji i rad.

Maksymalnie 20sec przerwa jest dopuszczona pomiędzy zdobyciem punktu a rozpoczęciem gry o następny.

Maksymalnie 90sec czas jest dopuszczalny na zmianę stron.

Po pierwszym gemie każdego seta i podczas tie-break, gra odbywa się „w ciągu” i zawodnicy zmieniają strony bez czasu na odpoczynek.

Maksymalny czas 120sec przysługuje na koniec każdego seta.

Jeśli w skutek nieprzewidzianych okoliczności odzież gracza, buty lub sprzęt musi być wymieniony, dodatkowy czas będzie przyznany zawodnikowi na rozwiązanie tego problemu.

Może być ogłoszone przed meczem określona ilość przerw w szatni lub na zmianę odzieży.

20 sec jest przyznawanych na zmianę stron w „tie-break”

Kiedy mecz jest opóźniony z powodu deszczu, braku światła, wypadków itd., po wznowieniu zawodnicy mają prawo do rozgrzania się zgodnie z następującymi zasadami:

 1. 0 do 5min przerwa. Brak rozgrzewki

 2. 6-20 min przerwa. 3 minutowa rozgrzewka

 3. ponad 21min przerwa. 5 min rozgrzewki

Mecz wznawiany jest w punkcie w którym został przerwany, z uwzględnieniem gemów, wyniku, prawa zawodnika do serwu, miejsca na korcie, i tego samego pola serwu i returnu.

 

ZASADA 3. Pozycje graczy

Pary graczy znajdują się po przeciwnej stronie siatki. Gracz który serwuje, wprowadza piłkę do gry kierując ją na pole po drugiej stronie siatki leżące po przekątnej w stosunku do jego pola.

Gracz odbierający serwis może znajdować się w każdym punkcie ich części kortu, podobnie jak jego partner oraz partner serwującego.

 

ZASADA 4. Wybór stron i serwisu

Wybór stron, kto pierwszy serwuje i kto odbiera serwis – rozstrzygamy poprzez rzut monetą. Para która wygra rzut wybiera z pośród:

 1. serwowania lub odbierania jako pierwsi, w tym przypadku druga para wybiera stronę

 2. stronę gry dla pierwszego gemu, w tym przypadku druga para wybiera kto pierwszy serwuje lub odbiera serwis

 3. prośba o to aby drużyna przeciwna wybierała pierwsza.

Kiedy kolejność serwowania i wybór stron zostanie rozstrzygnięty, obie pary informują sędziego który zawodnik pierwszy serwuje i który odbiera serwis.

 

ZASADA 5. Zmiana stron 

Zawodnicy zamieniają się stronami w pierwszym, trzecim i każdym następnym nieparzystym gemie w secie.

Podczas „tie break” zawodnicy zamieniają się stronami po każdych 6 punktach.

W przypadku pomyłki, kiedy zawodnicy nie zmienią stron, powinno to być naprawione tak szybko jak pomyłka zostanie zauważona, zgodnie z obowiązującym porządkiem. Wszystkie punkty zdobyte do momentu kiedy pomyłka została zauważona, pozostają ważne. W przypadku kiedy pomyłka została zauważona po nieudanym pierwszym serwisie, serwującemu pozostaje tylko jeden serwis.

 

ZASADA 6. Serwis

Zdobycie każdego punku rozpoczyna się od serwisu, Jeśli pierwszy serwis był wadliwy, serwujący ma prawo do drugiego serwu. Wygląda to w następujący sposób:

 1. Na początku serwisu, serwujący musi stać obydwoma stopami poza linią serwisową, pomiędzy wyimaginowanym przedłużeniem linii centralnej a ścianą i musi tam pozostać aż do wykonania serwisu

 2. Serwujący musi odbić piłkę o kort w serwis boxie, w którym się znajduje aby wykonać serwis.

 3. Serwujący nie może wchodzić stopami na linie serwisową, jak również przedłużenie linii centralnej

 4. Wysokość na jaką może odbić się piłka od kortu to max wysokość talii serwującego lub poniżej niej (w momencie uderzenia piłki rakietką), przynajmniej jedna noga serwującego w tym momencie musi mieć kontakt z kortem.

 5. Piłka jest serwowana na początku z prawej strony kortu, powinna przekroczyć siatkę oddzielającą zawodników i spaść na pole odbiorcze leżące po przekątnej kortu. Musi się odbić pomiędzy liniami która wyznacza pole serwisowe. Za pierwszym razem piłka jest serwowana z prawej strony kortu. Kolejny serwis odbywa się z lewej strony, i piłka jest kierowana po przekątnej na prawą stronę itd. Zamiennie.

 6. Zawodnik nie może chodzić , biegać ani skakać podczas serwu. Małe ruchy stóp, które nie wpływają na przyjętą pozycję serwisową są akceptowalne

 7. Po uderzeniu piłki, lub zamierzonym ruchu w celu uderzenia piłki, przyjmuje się że serwis został wykonany.

 8. Jeśli serwis w sposób niezamierzony jest wykonany ze złej strony kortu, błąd taki powinien być naprawiony tak szybko jak został zauważony. Wszystkie punkty pozostają w mocy, a jeżeli błąd miał miejsce przy pierwszym serwisie uważa się to jako stracony serwis.

 9. Przed rozpoczęciem każdego seta, zawodnicy decydują który z nich będzie serwował jako pierwszy. Kiedy porządek serwowania zostanie ustalony nie może być zmieniony aż do początku następnego seta.

 10. Zawodnik który serwuje, nie powinien wykonywać serwisu tak długo aż zawodnik odbierający serwis nie będzie gotowy, jednakże zawodnik odbierający serwis powinien dostosować się do rytmu serwującego, i powinien być gotowy na odbiór kiedy serwujący jest gotowy do wykonania serwisu.

 11. Nie można powoływać się na zasadę „nie bycia gotowym”, jeśli została podjęta próba odbioru serwisu, i na odwrót jeśli oczywistym jest że zawodnik odbierający nie był gotowy, strata punktu nie może być ogłoszona.

 

ZASADA 7. Błąd serwisowy

Błąd serwisowy występuje w momencie:

 1. Jeśli zawodnik naruszy Zasadę 6 punkty a) do f)

 2. Zawodnik minie się z piłką, w trakcie próby uderzenia jej

 3. Piłka odbije się poza polem serwisowym odbierającego (linie liczy się jako prawidłowe)

 4. Piłeczka dotknie serwującego, lub jakikolwiek przedmiot, należący lub niesiony przez niego

 5. Piłka odbije się prawidło w polu serwisowym odbierającego a następnie przed kolejnym odbiciem o kort dotknie metalowej części ogrodzenia

 6. Piłka odbije się w polu serwisowym odbierającego a następni opuści kort poprzez furtkę.

 

ZASADA 8. Odbiór serwu

 1. Zawodnik który odbiera serwis musi poczekać aż piłka odbije się od kortu w ramach pola serwisowego, i przebić piłkę zanim odbije się od kortu po raz drugi

 2. Drużyna odbierająca w pierwszym gemie każdego seta decyduje który zawodnik pierwszy będzie odbierał, ten zawodnik powinien odbierać pierwszy serwis podczas każdego gemu aż do zakończenia seta

Każdy zawodnik odbiera serwis naprzemiennie podczas gemu, kiedy ustalimy kolejność nie może być zmieniona podczas seta lub tie-break, ale może być zmieniona na początku kolejnego seta.

Jeśli podczas meczu lub tie-break, kolejność odbierających zostanie zmieniona przed drużynę odbierającą serwis, ta zasada powinna być kontynuowana aż do zakończenia gemu lub tie-break w którym ta zamiana miała miejsce. W kolejnym gemie seta, zawodnicy powinni przyjąć pozycje wyznaczone na początku.

 1. Jeśli piłka dotknie jednego z zawodników odbierających lub ich rakietki, podczas odbierania serwisu zanim piłka odbije się o kort, przyznawany jest punkt dla serwującego

 

ZASADA 9. Powtórka lub Net serwisowy

Serwis jest powtarzany w przypadku

 1. Kiedy serwowana piłka dotknie siatki pomiędzy polami lub słupek podtrzymujący siatkę (jeśli znajduje się w strefie gry) a następnie spadnie w polu serwisowym odbierającego, pod warunkiem że nie dotknie metalowego ogrodzenia przed ponownym odbiciem od kortu.

 2. Kiedy piłka po dotknięciu siatki lub słupka siatki (jeśli znajduję się w strefie gry) dotknie któregokolwiek z zawodników lub jakiegokolwiek przedmiotu należącego do nich

 3. Kiedy serwis wykonany był w momencie gdy odbierający nie był gotowy

Jeśli „Net” ma miejsce podczas pierwszego serwisu, serwis musi być powtórzony, jeśli „net” wystąpi ponownie przy drugim serwie, serwujący ma tylko jeszcze jeden serwis

 

ZASADA 10. Powtórka „Net”- punkt

Punkt jest sporny kiedy:

 1. piłka się rozczłonkuje podczas gry

 2. jakiś element nie należący do kortu ani gry wleci na kort

 3. jakiegokolwiek przerwania gry poprzez niespodziewana sytuacje niezwiązaną z grającymi

Jeśli zawodnicy uważają że zgodnie z regulacją sytuacja net zaistniała, powinni od razu poinformować sędziego, jeśli gra była kontynuowana zawodnicy tracą szansę sytuacji „net”

Kiedy sytuacja net jest zgłoszona, sędzia rozsądza czy była ona zasadna, jeśli uzna że nie, zawodnicy tracą punkt

 

ZASADA 11. Zakłócenia

Zakłócenie występuje kiedy zawodnik w sposób rozmyślny lub nieumyślny, przeciąga grę. Sędzia przyznaje punkt drużynie przeciwnej.

 

ZASADA 12. Piłka w grze

Piłka jest obijana naprzemiennie przez przeciwne drużyny.

Piłka jest w grze od momentu wykonania prawidłowego serwisu aż do momentu kiedy zostanie ogłoszony punkt

Kiedy piłka odbije się od kortu po stronie jednej z drużyn, pozostaje w grze aż do momentu przebicia jej na stronę drużyny przeciwnej, pod warunkiem, że nie odbije się drugi raz od kortu po tej samej stronie siatki.

Części kortu biorące udział w grze to: wewnętrzne części ogrodzenia w tym metalowa siatka która ogradza kort, siatka pomiędzy polami oraz słupki podtrzymujące siatkę (jeśli występują). Siatka oraz ramy w całości uznawane są za części ogrodzenia.

 

ZASADA 13. Strata punktu

Zawodnicy tracą punkt kiedy:

 1. zarówno zawodnicy, ich rakietki lub cokolwiek noszone przez nich dotknie siatki, słupka podtrzymującego siatkę, linkę naciągu siatki, lub jakąkolwiek część kortu drużyny przeciwnej, kiedy piłka pozostaje w grze

 2. piłka odbije się drugi raz od kortu zanim zostanie przebita na część kortu należącą do drużyny przeciwnej

 3. kiedy piłka po uderzeniu przekroczy linie ogrodzenia ponad nim, lub przez furtkę

Kiedy piłka po prawidłowym odbiciu od kortu wyleci poza tylne ogrodzenie przyznawany jest punkt, jeśli po prawidłowym odbiciu od kortu piłka wyleci poza ogrodzenie ponad ścianą boczną lub przez furtkę, punkt jest przyznawany kiedy piłka drugi raz odbiję się od przedmiotu nie należącego do kortu. 

 1. jeśli zawodnik uderzy piłkę zanim przekroczy ona linie siatki

 2. jeśli zawodnik wykona return bezpośrednio lub odbijając ją od ścian swojej części kortu, i bez odbicia piłki o kort odbije się ona od ścian ogrodzenia drużyny przeciwnej.

 3. jeśli zawodnik wykona return piłki, bezpośrednio lub odbijając od ścian swojej części kortu, piłka odbije się od siatki lub słupka podtrzymującego siatkę, a następnie dotknie ogrodzenia kortu po stronie drużyny przeciwnej.

 4. Jeśli zawodnik odbije piłkę dwa razy.

 5. Jeśli po odbiciu piłki, dotknie ona zawodnika odbijającego, jego partnera lub czegokolwiek należącego do tych zawodników

 6. Jeśli piłka dotknie jakąkolwiek część zawodnika lub czegokolwiek należącego do niego (prócz rakietki), po uderzeniu piłki przez drużynę przeciwną

 7. Jeśli zawodnik uderzy piłkę i dotknie ona metalowego ogrodzenia lub jakiejkolwiek część podłoża po jego stronie kortu. Lub innego elementu nie związanego z kortem umieszczonego po jego części kortu

 8. Jeśli piłka zostanie odbita rakietką „rzuconą”.

 9. Jeśli którykolwiek z zawodników przeskoczy przez siatkę podczas gdy piłka jest w grze

 10. Jeśli obydwaj zawodnicy, symultanicznie lub następująco po sobie uderzą piłkę, tracą punkt. Piłka może być odbita tylko przez jednego zawodnika z drużyny. (kiedy podczas gry dwóch zawodników uderza piłkę symultanicznie, tj jeden uderza piłkę a drugi w tym samym czasie uderza rakietkę drugiego, nie uznaje się tego za podwójne uderzenie)

 11. Jeśli zawodnik który uderza piłkę ma jedną lub 2 stopy poza kortem, jeśli gra odbywa się korcie nie autoryzowanym do gry na zewnątrz ogrodzenia.

 12. Jeśli zawodnik zaserwuje dwa następujące po sobie błędy.

  

ZASADA 14. Prawidłowy Return

Return jest prawidłowy kiedy:

 1. Piłka po uderzeniu, jest odbita wolejem przez drużynę przeciwną.

 2. Piłka po uderzeniu odbije się od części kortu drużyny przeciwnej, lub po uderzeniu piłka najpierw odbije się od szklanych ścian kortu zagrywającego a następnie wyląduje na korcie po stronie drużyny przeciwnej.

 3. Piłka odbije się od kortu po stronie drużyny przeciwnej, a następnie dotknie ogrodzenia lub ścian kortu drużyny przeciwnej

 4. W wyniku kierunku i siły uderzenia piłki, piłka odbije się od części kortu drużyny przeciwnej a następnie wyleci poza kort, uderzy w sufit, oświetlenie lub inny przedmiot nie należący do kortu

 5. Piłka dotknie siatki lub słupek podtrzymujący siatkę a następnie spadnie na część kortu należącą do drużyny przeciwnej

 6. Piłka w grze uderzy o przedmiot na powierzchni kortu po stronie drużyny przeciwnej nie należący do kortu (np. inną piłeczkę)

 7. Po uderzeniu piłeczki odbije się ona od kortu po stronie drużyny przeciwnej, odbije się od jakiejkolwiek części kortu a następnie wróci na część kortu należącą do zagrywającego. Pod warunkiem że żaden z zawodników drużyny przeciwnej, żadna część jego ubrania ani rakietka nie dotknie siatki, słupka podtrzymującego siatkę, i piłka spełni punkty wyszczególnione a) do f)

 8. „Pchnięcie” piłki uważa się to za prawidłowy return, pod warunkiem że zawodnik nie uderzył jej podwójnie, tj. uderzenie miało miejsce podczas jednego płynnego ruchu.

 9. Piłka odbije się po stronie drużyny przeciwnej w miejscu gdzie ściany spotykają się z powierzchnią kortu (sam róg), Zwyczajowo nazywa się to „jajem” i uznaje się za dobry punkt

 

ZASADA 15. Punkt zdobyty

 1. jeśli po odbiciu od powierzchni kortu drużyny przeciwnej piłka wylatuje poza kort poprzez dziurę w metalowym ogrodzeniu lub utknie w ogrodzeniu

 2. Jeśli po odbiciu od części kortu po stronie drużyny przeciwnej, piłka utknie na płaskiej części wierzchniej ogrodzenia.

 

ZASADA 16. Zmiana piłek

Organizatorzy turnieju muszą przed turniejem ogłosić następujące informacje:

 1. producenta i rodzaj piłek

 2. ilość piłek używanych w grze (2 lub 3)

 3. zasady wymiany piłek (jeśli takowe występują)

Wymiana piłek, jeśli występuje odbywa się wg następujących zasad:

 1. po ustalonej parzystej liczbie gemów. Rozgrzewka zaliczana jest jako dwa gemy i „tie break” jako jeden, na potrzebę zasad wymiany piłek

Wymiana piłek nie odbywa się na początku „tie break” w takiej sytuacji wymiana piłek ma miejsce w drugim gemie następnego seta.

 1. Na początku seta

 

ETYKIETA I NORMY

 • PUNKTUALNOŚĆ

Mecze odbywają się jeden po drugim bez opóźnień, zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram meczów będzie publikowany wystarczająco wcześnie i zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z nim oraz informowania się wzajemnie o tymże harmonogramie. Kolejność meczów nie może być zmieniona bez zgody sędziego

 

 • STRÓJ

Zawodnicy ubierają odpowiednie stroje i obuwie sportowe. Koszulki bez rękawów i/lub stroje kąpielowe są niedopuszczalne. Nie dostosowanie się do tych norm powoduje wyznaczenie kary ze strony sędziego, a jeśli to nie naprawi sytuacji zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

Zawodnikom grającym w jednej drużynie rekomenduje się unoszenie takich samych strojów, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny

Zawodnicy mogą używać stroju, obuwia, i rakietek które dostarczyli zgodnie z regulaminem.

W międzynarodowych rozgrywkach, drużyny sędziów muszą ubierać się w sposób identyfikujący ich.

 

 • IDENTYFIKACJA

Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą poddać się identyfikacji poprzez wylegitymowanie się identyfikatorem, narodowością, oraz innymi dokumentami związanymi z turniejem jeśli jest o to proszony przez sędziego.

 

ZACHOWANIE I DYSCYPLINA

Zawodnicy maja obowiązek zachowywać się grzecznie i z szacunkiem do innych ludzi podczas wszystkich rozgrywek w których biorą udział

Trenerzy, podobnie jak zawodnicy maja zachowywać się odpowiednio podczas meczu, biorąc pod uwagę że niestosowne zachowanie może spowodować nałożenie kary na zawodnika.

 • POWIERZCHNIA GRY

Zawodnicy nie mogą opuszczać powierzchni gry podczas meczu oraz rozgrzewki bez zgody sędziego. Jako powierzchnię gry uważa się teren kortu oraz jego najbliższe otoczenie.

 • RADY I INSTRUKCJE

Zawodnicy i drużyny mogą otrzymywać uwagi trenerskie podczas przerw w grze.

 • CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD

Zawodnicy którzy grali w finale maja obowiązek brać udział w ceremonii rozdania nagród na koniec turnieju, chyba że wskutek kontuzji, niedyspozycji lub innego uzasadnionego powodu nie mogą się stawić.

 • CIĄGŁOŚĆ GRY i OPÓŹNIENIA

Kiedy rozpocznie się mecz, musi być kontynuowany i żaden z zawodników nie może go opóźniać bez uzasadnionych przyczyn, zgodnie z regułami wspomnianymi w ZASADZIE 2.

 • SŁYSZALNE i WIDOCZNE NIEPRZYZWOITOŚCI

Słyszalna nieprzyzwoitość jest definiowana jako słowa powszechnie uważane za obraźliwe, które są wymawiane wystarczająco głośno aby usłyszał je sędzia, widzowie lub organizatorzy rozgrywek.

Widoczne nieprzyzwoitości definiujemy jako znaki lub gesty rękoma, rakietką, piłką lub jakąkolwiek częścią ciała które mają znaczenie obsceniczne lub atakują poszczególnych ludzi. Zachowanie takie będzie karane przez sędziego.

 • NADUŻYCIE PIŁKI

Zawodnicy nie mogą poza meczem, rzucać i uderzać piłki w jakimkolwiek kierunku, poza kort, lub w zawodników drużyny przeciwnej w celu rozładowania agresji.

 • NADUŻYCIE RAKIETKI LUB WYPOSAŻENIA

Zawodnikom nie wolno w jakimkolwiek momencie celowo uderzać rakietką w jakąkolwiek część kortu, siatki, krzesła sędziego, ścian, metalowego ogrodzenia lub jakiejkolwiek innej części infrastruktury

 • NADUŻYCIE SŁOWNE PSYCHICZNE LUB AGRESJA

Agresywne, niesportowe zachowanie / postawa, gesty wykonywane przez gracza/y będą traktowane z odpowiednią wagą. Jeśli będą wykonywane w kierunku sędziego, drużyny przeciwnej, widzów lub innych osób związanych z turniejem będą sądzone jako nadużycie słowne, ubliżanie i nałożona będzie stosowna kara.

 • TABELA KAR

Naruszenie podczas turnieju którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad będzie usankcjonowana nałożeniem odpowiedniej kary. Niezależnie od nadanej kary Komitet Organizacyjny może nałożyć dodatkowe kary za to samo naruszenie.

Tabela Kar

 • Pierwsze naruszenie: Ostrzeżenie

 • Drugie naruszenie: Ostrzeżenie ze stratą punktu

 • Trzecie naruszenie: Ostrzeżenie z dyskwalifikacją

 

 • NATYCHMIASTOWA DYSKWALIFIKACJA

W przypadku bardzo poważnego naruszenia zasad (poważnej agresji słownej lub fizycznej) sędzia jest upoważniony do natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika lub trenera który popełni wykroczenie. Zdyskwalifikowany zawodnik przegrywa mecz i może nie kontynuować rozgrywek.